Što je to samosvijest?
Samosvijest – poznavanje osobnih unutarnjih stanja
Što je to motiviranost?
Motiviranost –  sklonost koja vodi postizanju ciljeva i olakšava put
Kako razviti osobne stavove?
Razvoj osobnih stavova

Ovo su neke od socijalnih kompetencija koja nam omogućuje uspjeh u poslu. Socijalne kompetencije temelje se na osobnoj kompetenciji.

Osobne kompetencije ukazuju koliko smo svojih potencijala pretvorili u djelatne sposobnosti. Upravo ove sposobnosti određuju kako ćemo se nositi s vlastitim izazovima i različitim ljudima u različitim situacijama.
Važne su kako za poslodavce i voditelje koji se susreću sa različitom okolnostima u poslovanju, tako i za zaposlenike na svim razinama.

Po završetku radionica  ćete:
razumjeti svoje jake i slabe strane
biti u stanju jasno komunicirati vlastite potrebe, interese i osjećaje
razumjeti kako emocije utječu na ponašanje i posao
znati kako motivirati sebe i druge
razumjeti zašto je proaktivan pristup nužan u poslu
biti svjesni prihvaćanja odgovornosti i posljedica za rad koji obavljate
biti spremniji na prihvaćanje promjena

Radionica: Samosvijest – poznavanje osobnih unutarnjih stanja

Što je samosvijest?
Zašto je samosvijest posebno važna kompetencija u poslu?
Emocionalna svjesnost – prepoznavanje vlastitih osjećaja i njihovih učinaka
Samokontrola: upravljanje osobnim osjećajima koji mogu ometati nas i okolinu u obavljanju posla
Kako ponašanje i emocije utječu na rad, rezultate i okolinu?

Datuma održavanja: 21.09.2017. Trajanje od 16:30 -20:30

Radionica: Motiviranost – emocionalna sklonost koja vodi postizanju ciljeva

Kako motivirati sebe i druge?
Što je  izvor motivacije u poslu i kako ga zadržati kod sebe i drugih?
Težnja za postignućem: težite li za postizanjem uspjeha
Predanost: poistovjećivanje sa ciljevima skupine ili tima
Inicijativa: spremnost na djelovanje u svakoj situaciji

Datum održavanja: 11.10.2017. Trajanje od 16:30 -20:30

Radionica: Razvoj osobnih stavova

Točna samoprocjena: poznavanje vlastitih jakih i slabih strana
Zašto i kako razvijati svoje slabije strane
Osobne vrijednosti i uvjerenja -njihova uloga u radu
Samopouzdanje – uvjerenost u vlastitu vrijednost i sposobnosti i kako ih razviti

Datum održavanja: 18.10. 2017. od 16:30 do 20:30.

Mjesto održavanja: Zagreb,
Cijena pojedinačne radionice: 450 Kn PDV uključen u cijenu. Cijena uključuje i jedan sat dodatnog savjetovanja za svakog polaznika.
Cijena za paket  3 radionice: 1.100 Kn
Radionice vodi: Snježana Kupres-NLP trenerica
Prijave i upiti na: snjezana@metanoia.hr / tel. 098 238 777